PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.

 

Hotel Uroczysko

Cedzyna 44D, 25-900 Kielce

 

Piątek, 2 września 2022

 

11.00 Rejestracja uczestników

 

13.00 – 14.00 Obiad

 

14.00 – 14.15 Otwarcie konferencji

Prof. dr hab. Adam Stępień
Dr hab. n. med. Waldemar Brola, prof. UJK

 

14.15 – 14.35 Sesja I. Wykład  inauguracyjny

Co wiemy o węchu i smaku w klinicznej praktyce. Prof. dr hab. T.M. Domżał, Warszawa

 

14.35 – 15.00 Sesja II. Wykład Prezesa Polskiego Towarzystwa Neurologicznego

1. Czego nauczyliśmy się w czasie pandemii COVID-19. Prof. dr hab. K. Rejdak, Prezes PTN, Lublin (20 min.)

2. Dyskusja (5 min.)

 

15.00 – 16.00 Sesja III. Bóle głowy

Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Stępień

1. Nowoczesne terapie migreny. Prof. dr hab. A. Stępień, Warszawa (15 min.)

2. Program lekowy migreny przewlekłej. Prof. dr hab. I. Domitrz, Warszawa (15 min.)

3. Szyjnopochodne bóle głowy. Prof. dr hab. J. Kochanowski, Warszawa (15 min.)

4. Dyskusja (15 min.)

 

16.00 – 16.15 Przerwa na kawę

 

16.15 – 17.10 Sesja IV. Diagnostyka i leczenie udaru niedokrwiennego mózgu w  tylnym obszarze unaczynienia

Sesja pod patronatem Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu

Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Członkowska, dr hab. n. med. P. Sobolewski, prof. UJK

1. Diagnostyka neuroobrazowa udaru niedokrwiennego mózgu w tylnym obszarze unaczynienia. Prof. dr hab. G. Kozera, Gdańsk (15 min.)

2. Udar niedokrwienny mózgu w tylnym krążeniu: epidemiologia, symptomatologia, ocena neurologiczna. Dr hab. Piotr Sobolewski prof. UJK, Sandomierz, Kielce (15 min.)

3. Udar niedokrwienny mózgu w tylnym krążeniu – różnoraka etiologia i przebieg kliniczny na podstawie przypadków klinicznych. Dr n. med. Joanna Wojczal, Lublin (15 min.)

4. Dyskusja (10 min.)

 

17.10 – 18.45 Sesja V. Stwardnienie rozsiane I

Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Kułakowska

1. Terapia wysokoefektywna w RRMS na przykładzie ozanimodu. Prof. dr hab. A. Kułakowska, Białystok (20 min.)
Wykład sponsorowany przez firmę Celgene / BMS

2. Korzyści wczesnego stosowania kladrybiny w tabletkach jako terapii rekonstytucyjnej. Dr hab. W. Brola, prof. UJK, Końskie (20 min.)
Wykład przy wsparciu firmy Merck

3. Natalizumab - 15 lat doświadczenia klinicznego. Co już wiemy a co nas czeka nowego. Dr hab. n. med. M. Nojszewska (20 min.)
Wykład sponsorowany przez firmę Biogen

4. Terapie w SM i wpływ na rzeczywistość pacjenta. Dr n. med. K. Kurowska, Warszawa (20 min.)
Wykład sponsorowany przez Sanofi

5. Dyskusja (15 min.)

 

19.15 Kolacja

 

Sobota, 3 września 2022

 

09.00 – 09.45 Sesja VI. Najlepsi w Świętokrzyskiem 2022

Przewodniczący: Dr hab. P. Sobolewski, prof. UJK

1. Analiza porównawcza czynników logistycznych u pacjentów z udarem krwotocznym i niedokrwiennym mózgu. Dr n. med. E. Brelak, Kielce (10 min.)

2. Czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu pacjentów zamieszkałych w obszarach małomiejskich i wiejskich. Dr n. med. J. Antecki, Kielce (10 min.)

3. Wewnątrzszpitalna logistyka dożylnego leczenia trombolitycznego w polskich oddziałach udarowych. Dr n. med. R. Hatalska-Żerebiec, Sandomierz (10 min.)

4. Dyskusja (15 min.)

 

09.45 – 10.50 Sesja VII. Choroba Parkinsona

Przewodniczący: Prof. dr hab. J. Siuda, Katowice

1. Praktyczne zastosowanie Entacaponu. Prof. dr hab. J. Siuda, Katowice (15 min.)
Wykład przy wsparciu firmy Orion Pharma

2. Choroba Parkinsona, rozpoznanie i leczenia w świetle programu lekowego B.90. Dr hab. P. Sobolewski, prof. UJK,  Sandomierz (15 min.)
Wykład sponsorowany przez firmę AbbVie

3. Lewodopa - niekończąca się opowieść. Praktyczne aspekty terapii. Dr n. med. M. Figura, Warszawa (20 min.)
Wykład sponsorowany przez firmę Sandoz

4. Dyskusja (15 min.)

 

10.50 – 11.10 Przerwa na kawę
          
11.10 – 12.25 Sesja VIII. Stwardnienie rozsiane II

Przewodniczący: Prof. dr hab. M. Stasiołek

1. Mayzent – jedyny lek z wykazaną skutecznością w szerokiej populacji pacjentów z SPMS. Prof. dr hab. A. Głąbiński, Łódź (20 min.)
Wykład sponsorowany przez
Novartis

2. Ofatumumab - praktyczne doświadczenia Kliniki Neurologii w Łodzi. Prof. dr hab. M. Stasiołek, Łódź (20 min.)
Wykład sponsorowany przez Novartis

3. Dlaczego w Polsce tak rzadko rozpoznajemy i leczymy PPMS ? Dr hab. W. Brola, prof. UJK, Końskie (20 min.)
Wykład sponsorowany przez Roche

4. Dyskusja (15 min.)

 

12.25 – 13.40 Sesja IX. Szybko postępujące otępienie

Przewodniczący: Prof. dr hab. H. Sienkiewicz-Jarosz

1. Choroba Creutzfeldta-Jakoba. Prof. dr hab. H. Sienkiewicz-Jarosz, Warszawa (20 min.)

2. Autoimmulologiczne zapalenia mózgu. Prof. dr hab. I. Kurkowska-Jastrzębska, Warszawa (20 min.)

3. Choroba Alzheimera o szybkiej progresji. Prof. dr hab. J. Siuda, Katowice (20 min.)

4. Dyskusja (15 min.)

           

13.40 – 14.45 Obiad

 

14.45 – 15.40 Sesja X. Neurologia w  dobie pandemii COVID-19

Przewodniczący: Prof. dr hab. A. Słowik

1.  Odległe następstwa COVID-19. Prof. dr hab. A. Słowik, Konsultant Krajowy ds. Neurologii, Kraków (20 min.)
Wykład przy wsparciu Novartis

2. Powikłania poszczepienne. Dr hab. n. med. M. Nojszewska, Warszawa (20 min.)

3. Dyskusja (15 min.)

 

15.40 – 16.00 Sesja XI. Wykład specjalny

1. Iniekcyjny kolagen w terapii napięciowych bólów głowy. Dr hab. n. med J. Woroń, Kraków (15 min.)
Wykład sponsorowany przez firmę Guna Medical / Ambra Group

2. Dyskusja (5 min.)

 

16.00 – 17.00 Sesja XII. Neurologia podróży czyli zdrowie na wyprawach dalekich i bliskich

M. Fudala i W. Brola
                             

17.30 Kolacja w plenerze

 

Niedziela, 4 września 2022

 

Śniadanie i wyjazd uczestników