INFORMACJE PRAKTYCZNE PRZED PRZYJAZDEM

 

MIEJSCE OBRAD

Hotel Uroczysko
25-900 Kielce, Cedzyna 44D

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW W CZASIE TRWANIA KONFERENCJI

Biuro Konferencji w miejscu obrad czynne jest w dniu 2 września 2022 od godz. 11.00 do zakończenia obrad oraz w dniu 3 września 2022 w godzinach obrad.

Hotline: 693 067 914

 

IDENTYFIKATORY

Do udziału w konferencji upoważnia identyfikator otrzymany podczas rejestracji.

 

ZAŚWIADCZENIA

Zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji wydawane będą w Biurze Konferencji wyłącznie po okazaniu imiennego identyfikatora w sobotę 3 września 2022.

 

INFORMACJE DLA PRELEGENTÓW

Sala obrad wyposażona jest w projektor multimedialny oraz laptopy z zainstalowanym programem PowerPoint. Prelegenci proszeni są o przekazanie swojej prezentacji obsłudze technicznej w sali obrad. Prosimy o dostarczenie prezentacji z wyprzedzeniem, najpóźniej w przerwie poprzedzającej sesję.

W przypadku prezentacji zawierających filmy, animacje itp. sugerujemy sprawdzenie poprawności działania prezentacji przed rozpoczęciem sesji lub użycie własnego laptopa (po uzgodnieniu z obsługą techniczną).

Organizatorzy proszą o ścisłe przestrzeganie wyznaczonego czasu prezentacji.

 

ZAKWATEROWANIE W HOTELU UROCZYSKO

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 do godz. 12.00 dnia następnego.

 

FAKULTATYWNY PROGRAM TOWARZYSZĄCY

W dniu 2 września 2022 r., po kolacji w restauracji hotelu Uroczysko, uczestnicy mają możliwość wykupienia wstępu na dyskotekę o godz. 21.00 w sali bankietowej hotelu Uroczysko w cenie 20 zł/os.

Powyższy, dodatkowo płatny, program fakultatywny ma miejsce poza godzinami obrad. Wydarzenie niefinansowane ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

Wydarzenie finansowane jest z opłat indywidualnych i wpłat od sponsorów niefarmaceutycznych.

 

WYSTAWA FIRM MEDYCZNYCH

W dniach 2 i 3 września 2022 r. konferencji towarzyszy wystawa firm farmaceutycznych i producentów wyrobów oraz sprzętu medycznego, czynna w godzinach obrad.

 

Alfabetyczny spis wystawców:

Allergan / AbbVie

Biofarm

Biogen

Celgene / Bristol Myers Squibb

Ever Pharma

Guna Medical / Ambra Group

Novartis

Orion Pharma

Sandoz

Sanofi

Wörwag Pharma